ارسال پیام

نام(ضروری)
لطفا به ما اطلاع دهید که چه چیزی در ذهن شماست. سوالی از ما دارید؟ بپرس.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

تماس با ما

خطوط ما به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته برای موارد اضطراری و سوالات عمومی باز است.

0211112345

ایمیل

در هر زمان درخواست خود را برای ما ایمیل بفرستید یا از فرم موجود در این صفحه استفاده کنید. هدف ما این است که ظرف 2 ساعت پاسخ دهیم.

info@car-take.com